Świbna

Opis

 

 Wieś sięgająca swoimi początkami okresu średniowiecza, usytuowana na południowy wschód od Jasienia. Pierwszą zachowaną wzmiankę o niej stanowi wpis w rejestrze czynszowym z roku 1381.
Warto zobaczyć:
- Barokowy pałac z 1710 roku. Budowla piętrowa, murowana z cegły, nakryta mansardowym dachem. We frontowej elewacji zachował się portal z karuszem. Na parterze w części pomieszczeń występują sklepienia kolebkowo-krzyżowe.
- Pozostałości parku krajobrazowego z XVIII wieku znajdującego się w pobliżu pałacu.
- Zbudowany w roku 1772 spichlerz folwarczny. Piętrowy, murowany, ze stropem opartym na dwóch słupach, nakryty wysokim dachem.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.jasien.com.pl/?id=190&lng=pl