Wicina

Opis

 

 Wieś położona na północny wschód od Jasienia. Swoimi korzeniami sięga średniowiecza (XIII wiek), a pierwsza zachowana wzmianka pochodzi z roku 1380.
 W Okolicach Wiciny w pradolinie rzeczki Szuszyny znajduje się bogate stanowisko archeologiczne w postaci dawnego grodu prasłowiańskiego z kręgu kultury łużyckiej (okres halsztacki).
 Pierwsze poważne prace przeprowadził na tym terenie w 1920 roku niemiecki archeolog C. Schuchhardt, a swoje odkrycia opublikował siedem lat później. Od lat 60-tych ubiegłego stulecia do dnia dziejszego prowadzone są systematyczne prace badawcze, dzięki którym z dużą dozą prawdopodobieństwa można odtworzyć tryb życia ówczesnej ludności. Znaleziska w postaci ozdób, naczyń, przedmiotów codziennego użytku, broni, związane z pochówkiem, osadnictwem, zabudową, umocnieniami stanowią wyraźny klucz do poznania pradziejów słowiańszczyzny. Część znalezisk można obejrzeć w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza
w podzielonogórskiej Świdnicy.
Warto zobaczyć:
- Pozostałości prasłowiańskiej osady obronnej, położonej na północ od wsi. Uwaga! Nie wolno bez odpowiednich zezwoleń dokonywać samodzielnych poszukiwań!
- Neogotycki kościół wzniesiony w XIX wieku, usytuowany na wzgórzu, gdzie dawniej prawdopodobnie stał starszy.
- Tzw. "pomnik Lutra" - kamień wkopany przy dębie w centrum wsi, na którym wyryto napis: "LUTHER EICHE 1483-1883". Dawni mieszkańcy w ten sposób uczcili 4-setną rocznicę urodzin Marcina Lutra.

Źródła informacji:
http://www.jasien.com.pl/?id=190&lng=pl
http://www.jasien.com.pl/index.php?id=205&lng=pl