Brzostowa

Opis

 

 

  Wieś o trzynastowiecznym rodowodzie, wzmiankowana w następnym stuleciu w roku 1381, położona na północ od Lipinek Łużyckich.
Warto zobaczyć:
- Kościół p.w. Św. Franciszka zbudowany z cegły w stylu neogotyckim w roku 1869 na miejscu dawnego, drewnianego. Plac kościelny otoczony jest murem kamiennym z XVII wieku.
- Neorenesansowy pałac z około 1870 roku. Murowany, ze zdobionymi elewacjami, nawiązujący do francuskiej architektury XVI stulecia. Piętrowy z wysokim podpiwniczeniem, wieżą od strony ogrodowej i ryzalitem na osi fasady. Całość nakrywają czterospadowe dachy, ścięte nad wieżą i ryzalitem.
- Park o powierzchni ponad 2 ha ze stawem, widokowym pagórkiem, polaną, szpalerami i kręgami drzew. Na jego terenie spotkać można 2 pomnikowe dęby i 21 odmian krzewów i drzew, z których wiele zbliża się do wieku 200 lat.
- Zabudowa folwarczna z XIX wieku (na południe i wschód od pałacu):
  * stodoła;
  * budynek inwentarski.
- Zabudowa mieszkalna głównie z drugiej połowy XIX wieku, tylko niektóre domy i budynki gospodarskie pochodzą z początku i pierwszej połowy XIX stulecia.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.