Kałek

Opis

Kałek jest małą wsią liczącą obecnie 20 domostw. Historia tej miejscowości jest bardzo bogata o czym świadczą źródła historyczne (pisane, wykopaliska, znaleziska i przekazy ustne świadków historii). Wieś powstała prawdopodobnie w XV-XVI wieku. W 1875 roku posiadała swój cmentarz wraz z kaplicą. Przed 1945 rokiem w wiosce znajdował się park, karczma, przedszkole, remiza strażacka przy wiejskim stawie, kuźnia. Podczas wykonywania wykopów pod wodociąg odkopano pozostałości brukowanego traktu (1 metr pod ziemią), na terenie wsi znaleziono monety francuskie z 1812 roku i orła wykonanego z bursztynu.

Źródło: Materiały nadesłane przez internautę