Piotrów

Opis

 

 Wieś na północ od Przewozu, położona na skrzyżowaniu lokalnych dróg, z których jedna prowadząca na wschód łączy się z drogą nr 27.
Warto zobaczyć:
- Gotycki kościół p.w. Św. Michała, wzniesiony w XIII stuleciu, wzmiankowany w roku 1346, a w XVII-XVIII wieku przebudowany, czego wynikiem są powiększone okna. Budowla murowana z polnego kamienia, nieotynkowana, jednonawowa z zakrystią przylegającą od północy do prostokątnego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. W zachodniej elewacji zachował się ostrołukowy portal. Przy kościele kamienny średniowieczny mur z XIV-XV wieku otaczający plac, który dawniej pełnił rolę przykościelnego cmentarza.
- Dzwonnica z drugiej połowy XIX wieku. Drewniana o słupowej konstrukcji, oszalowana, usytuowana przy murze otaczającym kościół.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.