Potok

Opis

 

 Potok jest położony na zachód od Przewozu w granicach rezerwatu leśnego "Nad Młyńską Strugą", blisko drogi nr 350 prowadzącej wzdłuż Nysy Łużyckiej w kierunku Łęknicy.