Sanice

Opis

 

Wieś położona na południe od Przewozu w pobliżu ujścia Żółtej Wody do Nysy Łużyckiej.

Warto zobaczyć:
- Dwór z początku XIX wieku. Budowla piętrowa, murowana na rzucie prostokąta, z gładkimi elewacjami, symetrycznie rozmieszczonymi oknami, z trójkątnymi wystawkami na osi dłuższych boków, nakryta czterospadowym dachem z lukarnami i powiekami.


Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.