Straszów

Opis

 

 Wieś położona na północny wschód od Przewozu, na skrzyżowaniu drogi lokalnej do Wymiarek z drogą nr 27 prowadzącą do Żar.
Warto zobaczyć:
- Ruina kościoła zbudowanego w drugiej połowie XIII wieku, zniszczonego w XIX stuleciu. Budowla jednonawowa, murowana z polnego kamienia z zakrystią od północy i czworoboczną wieżą od zachodu. Całość jest otoczona kamiennym murem, w którym wybudowano bramę o przejeździe ostrołukowym (XIV-XV stulecie).
- Piętrowy, murowany dwór z początku XIX wieku, nakryty naczółkowym dachem, przebudowany w 1966 roku.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.