Gmina Trzebiel

Statut:
Powiat: powiat żarski
Województwo: gmina Trzebiel
-
-
-
gmina@trzebiel.pl
Opis

Gmina Trzebiel położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego. Od północy graniczy z gminą Brody i Tuplice, od wschodu z gminą Lipinki Łużyckie, a od południa z gminą Przewóz i miastem Łęknica. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Nysa Łużycka będąca tutaj granicą państwową pomiędzy Polską a Niemcami. Po drugiej stronie rzeki gmina za sąsiadów ma niemieckie powiaty Sprewa-Nysa oraz Dolnośląsko-Górnołużycki.

Do końca II wojny światowej Trzebiel był miastem, które swoje początki wywodziło ze zlokalizowania na skrzyżowaniu szlaku Gubin - Zgorzelec oraz Żary - Forst. Trzebiel był wyposażony w pełnię praw miejskich tzw. prawa magdeburskiego. Zachowane fragmenty murów fortyfikacyjnych i układ urbanistyczny świadczą, że Trzebiel był ważnym ośrodkiem lokalnym. Korzystna lokalizacja komunikacyjna do dziś jest ważnym atutem Trzebiela.

Obszar gminy obejmuje 166,6 km2, zamieszkuje ją 6.013 mieszkańców w 34 miejscowościach. Największym skupiskiem ludności jest wieś Trzebiel, licząca 1.324 mieszkańców i będąca zarazem siedzibą władz samorządowych. Gmina Trzebiel administracyjnie podzielona jest na 27 sołectw, tj. Buczyny, Chudzowice, Chwaliszowice, Czaple, Dębinka, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki, Kałki, Kamienica, Karsówka, Królów, Łuków, Marcinów, Mieszków, Niwica, Nowe Czaple-Bronowice, Olszyna, Przewoźniki, Rytwiny, Siedlec-Bukowina, Stare Czaple, Strzeszowice, Trzebiel, Włostowice, Żarki Małe, Żarki Wielkie.

Podstawowe odległości z Trzebiela do większych miast i punktów orientacyjnych wynoszą:
do Zielonej Góry - 68 km,
do Gorzowa Wlkp. - 180 km,
do Wrocławia - 185 km,
do Poznania - 200 km,
do Warszawy - 490 km.

HISTORIA TRZEBIELA
Trzebiel - niegdyś miasto, dziś wieś w zachodniej części powiatu żarskiego, na pograniczu Wzniesień Łużyckiego i Śląsko Dąbrowskiego. Pierwsza wzmianka o mieście Trzebiel pochodzi z 1301 roku kiedy to należał do arcybiskupa magdeburskiego... więcej »

ZABYTKI
Na terenie gminy znajdują się liczne pozostałości świadczące o aktywnym życiu tutejszych mieszkańców w przeszłości. Najstarszym elementem osadnictwa jest pałac trzebielski... więcej »

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Gmina położona jest na pograniczu dwóch podprowincji - Wzniesień Łużyckich i Wzniesień Śląsko - Wielkopolskich.
Bariery zewnętrznych powiązań przestrzennych stanowią duże kompleksy leśne, pośród których położona jest gmina...więcej »

TURYSTYKA
Do podstawowych zalet ważnych dla rozwoju turystyki i rekreacji należy zaliczyć duży udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, są to: park krajobrazowy, obszary chronionego obrazu, pomniki przyrody...więcej »