Dębinka

Opis

 

Wieś licząca około 0,55 tys. mieszkańców, położona w kierunku wschodnim (z lekkim odchyleniem na północ) od Trzebiela, na skraju Geoparku "Łuk Mużakowa".
Z Dębinki pochodził Jerzy Schöneich - kanclerz niemieckich cesarzy.

Warto zobaczyć:

- Murowany z kamienia polnego i rudy darniowej wczesnogotycki kościół, wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku, potem wielokrotnie przebudowywany (XV, XVII i XVIII wiek). Bogato malowane wnętrze zostało pozbawione wystroju po przejęciu kościoła przez protestantów w XVI stuleciu. Na uwagę zasługuje m.in. kolebkowe sklepienie zakrystii i drewniane stropy nakrywające pozostałe wnętrza oraz 36 kasetonów prezbiterialnego stropu zdobionych malowidłami o motywach figuralnych i roślinnych. Na początku lat 80-tych ub. stulecia poddano konserwacji odkrytą polichromię o biblijnej tematyce z 1491 roku. Na zachodniej ścianie łuku tęczowego zachowała się w dobrym stanie wielka scena zwiastowania.
- Pozostałości murów kamiennych otaczających plac kościelny, będący dawniej cmentarzem.
- Dzwonnica (brama w linii murów przykościelnych), zbudowana z wykorzystaniem średniowiecznych murów w 1618 roku i przebudowana w 1794 roku. Budowla jest murowana na rzucie prostokąta z zamkniętym półkolistym przejazdem, nakryta namiotowym dachem, który wieńczy iglica.
- Wzniesiony w XVI wieku dwór, potem przebudowywany, przekształcany
i robudowywany w XVIII, XIX i w pierwszej ćwierci XX stulecia. Budowla jest murowana z kamienia polnego oraz cegły i obecnie nie posiada wyraźnych cech stylowych. Oba skrzydła, starsze-czterokondygnacyjne i młodsze-trzykondygnacyjne, nakrywają dachy mansardowe z lukarnami, a czworoboczną wieżę - hełm ze ślepą latarnią.
- Zabudowa folwarczna z XIX wieku.
- Kilkuhektarowy park krajobrazowy, na terenie którego spotkać można wiele gatunków starych drzew.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.powiatzary.pl/d_gminy/trzebiel/trzebiel.htm