Karsówka

Opis


Wieś na południe od Trzebiela i na wschód od Łęknicy, położona na skraju gminy i Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa". W kierunku południowym od Karsówki rozciągają się "nieprzebyte" lasy.