Królów

Opis

Nieduża wieś położona na wschód od Trzebiela, blisko drogi nr 12 i jej skrzyżowania z drogą nr 18.

Warto zobaczyć:

- Trzy domy drewniane o konstrukcji zrębowo-węgłowej. Jeden z końca XVIII wieku i dwa z początku XIX. Czwarty dom, na którego belce widniała data 1783 został przeniesiony do Muzeum Etnograficznego w Ochli.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.