Marcinów

Opis

Wieś na południowy wschód od Trzebiela, położona na skraju Geoparku "Łuk Mużakowa".

Warto zobaczyć:

- Drewniany dom z końca XVIII stulecia, zbudowany w konstrukcji zrębowo-węgłowej. Pierwotnie był nakryty strzechą, którą na początku XX wieku zastąpiono dachówką.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.