Mieszków

Opis

Wieś położona na południowy wschód od Trzebiela, na skraju Geoparku "Łuk Mużakowa". W pobliżu znajduje się kilka "leśnych" jezior.

Warto zobaczyć:

- Późnoklasycystyczny dwór z połowy XIX wieku. Piętrowy, murowany z cegły, nakryty czterospadowym dachem. Fasada zaakcentowana ryzalitem, który wieńczy trójkątny tympanon. W dolnej kondygnacji boniowana elewacja i podzielony pilastrami ryzalit.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.powiatzary.pl/d_gminy/trzebiel/trzebiel.htm