Niwica

Opis

Miejscowość na południe od Trzebiela, położona na terenie Geoparku "Łuk Mużakowa". Niedaleko wsi występują stawy oraz stanowiska rzadkich gatunków roślin i ptaków wodnych (około 30 ha).

W Niwicy mieszkał profesor chemii fizycznej Walter Herman Nernst (1864-1941), ustalił III zasadę termodynamiki (1905), laureat Nagrody Nobla, został wpisany na listę hitlerowskich zbrodniarzy wojennych za tworzenie niemieckiej broni chemicznej.

Warto zobaczyć:

- Kościół z drugiej połowy XIII wieku, przebudowany w XVII-XVIII i na początku XX stulecia. Budowla jest jednonawowa, murowana z kamienia polnego. Do prostokątengo prezbiterium przylega od południa kwadratowa wieża (w ostatniej kondygnacji ośmioboczna) nakryta hełmem z latarnią, a od północy zakrystia. Elewacje są nieotynkowane o kamiennym licu. Wewnątrz znajduje się tryptyk renesansowy z końca XVI stulecia.
- Zabudowa mieszkalna (duża część). Domy parterowe lub piętrowe, murowane
z cegły, nakryte dachami czterospadowymi, dwuspadowymi i naczółkowymi. Obiekty pochodzą z końca XVIII, początku XIX, drugiej połowy XIX i z początku XX wieku.
- Dwie chaty łużyckie.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.powiatzary.pl/d_gminy/trzebiel/trzebiel.htm
http://www.lkp.org.pl/wstega_html/g_trzebiel.htm