Nowe Czaple

Opis

Wieś położona na terenie Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa", na południe od Trzebiela, niedaleko od Łęknicy.

Przy rozwidleniu dróg Łęknica-Żary-Nowe Czaple góruje nad okolicą tzw. "obserwatorium", które jest największym wzniesieniem po polskiej stronie Parku, wynoszącym niecałe 170 m n.p.m. (ponad 60 metrów nad poziom Nysy).

W pobliżu wsi znajduje się pokopalniane wyrobisko węgla brunatnego wraz
z przekrojem gleby, w którym widać przebieg pofałdowań. Wypiętrzenie węgla sięga w tym rejonie prawie powierzchni ziemi. Większość odkrywek została zalana wodą, co spowodowało powstanie jeziorka.

Źródło informacji:
http://gosciniec.pttk.pl/12_2003/index.php?co=038
http://szlaki.pttk.pl/lubuskie/zary02.html