Stare Czaple

Opis

Wieś położona na terenie Geoparku "Łuk Mużakowa" w kierunku południowym od Trzebiela, przy drodze nr 12 prowadzącej do Łęknicy

Warto zobaczyć:

- Klasycystyczny dwór, zbudowany w 1778 roku, założony na rzucie prostokąta, murowany z cegły, parterowy, nakryty dachem mansardowym.
- Drewniany dom o zrębowej konstrukcji z pierwszej połowy XIX wieku, częściowo podmurowany, dawniej nakryty strzechą, obecnie dachówką.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.