Strzeszowice

Opis

Wieś położona na skraju Geoparku "Łuk Mużakowa", na wschód od Trzebiela, przy drodze nr 12 prowadzącej do Żar.

Warto zobaczyć:

- Klasycystyczny kościół zbudowany w 1823 roku. Salowy, murowany z cegły,
o prostokątnych oknach, załozony na planie prostokąta, nakryty trzyspadowym dachem.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.