Chełmica

Opis

Wieś położona na południe od Tuplic, licząca około 240 mieszkańców.

Warto zobaczyć:

- Pałac z przełomu XIX i XX wieku. Budowla piętrowa, murowana, nakryta dwuspadowym dachem.
- Zabudowa folwarczna (pozostałości):
  * murowany, parterowy budynek mieszkalno-inwentarski z początku XIX wieku;
  * budynek gospodarczy (zaadoptowany na mieszkalny) z połowy XIX wieku;
  * brama z kamiennymi wazonami na filarach, z końca XVIII wieku, prowadząca na podwórze.
- Część zabudowy mieszkalnej wsi. Domy murowane, parterowe, z początku
i pierwszej połowy XIX wieku.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.