Cielmów

Opis

 

Fot. internauta

Wieś na wschód od Tuplic, licząca około 350 mieszkańców, wymieniana w dokumentach już w XV stuleciu.

Warto zobaczyć:

- Park o założeniu krajobrazowym z XIX wieku, pozostałość po zniszczonym zespole dworskim.
- Domy mieszkalne (w liczbie około 30), parterowe, murowane, nakryte dwuspadowymi dachami. Najstarsze pochodzą z końca XVIII wieku, pozostałe z XIX i początków XX stulecia.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.