Czerna

Opis

Nieduża wioska, leżąca w kierunku północno-wschodnim od Tuplic, licząca około 100 mieszkańców.

Warto zobaczyć:

- Dawna karczma z przełomu XVIII i XIX wieku. Zbudowana na planie prostokąta, murowana, parterowa, nakryta dachem naczółkowym.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.