Jagłowice

Opis

Niewielka wieś licząca około 100 mieszkańców, położona na południe od Tuplic.

Warto zobaczyć:

- Kilkanaście domów wiejskiej zabudowy przedstawiających wartości architektoniczne. Najciekawsze:
  * budynek inwentarski (kiedyś mieszkalny), drewniany o konstrukcji zrębowej
z końca XVIII lub początku XIX wieku (nr 19);
  * drewniana stodoła z pierwszej połowy XIX wieku (nr 17);
  * szachulcowy budynek gospodarczy z początku XIX wieku (nr 11);
  * inne domy i zabudowania gospodarcze, murowane, wybudowane w XIX stuleciu.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.