Łazy

Opis

Wieś licząca około 180 mieszkańców, położona na pólnoc od Tuplic.

Warto zobaczyć:

- Drewniany dom o konstrukcji zrębowej ze szczytem dekoracyjnym, zbudowany na początku wieku XIX, ze zmienionym pokryciem na początku ubiegłego stulecia (nr 8).
- Szachulcowa stodoła z pierwszej połowy XIX wieku, stojąca przy wspomnianym powyżej domu.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.