Matuszowice

Opis

Matuszowice położone na wschód od Tuplic liczą około 75 mieszkańców.

Warto zobaczyć:

- Kordegarda pałacowa z drugiej połowy XVIII stulecia, parterowa, na planie prostokąta, murowana, jest pozostałością dawnego założenia pałacowego.
- Park krajobrazowy z XVIII-XIX wieku.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.