Grabik

Opis

 

W 1550 roku Krzysztof Biberstein nadał ją w lenno Janowi Schönaichowi. W czasach nowszych należała do rodziny von Knappe, a w XIX wieku stała się znowu własnością domenalną. Grabik, którego początki sięgają wczesnego średniowiecza (archeologiczne ślady osadnictwa), jest małą łańcuchówką rozwiniętą w nowych czasach w wielodorżnicę.

We wsi przetrwało kilka zabytkowych domów z 1 poł. XIX wieku, ponadto dwór
z folwarkiem (początki XX wieku) i cmentarz z XIX wieku z wtórnymi pochówkami.
W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie zielonogórskim.

Obecnie wieś liczy około 759 mieszkańców.