Rusocice

Opis

 

Nieduża wieś, dawna osada folwarczna (XVIII-XIX wiek), tworząca razem
z
Drozdowem sołectwo, położona na południe (z lekkim odchyleniem na zachód) od Żar. Wokół Rusocic występują lasy, a w pobliżu znajduje się skrzyżowanie dwóch dróg prowadzących w kierunku granicy z Niemcami: drogi nr 27 ( do Przewozu)
i drogi nr 18 (do
Olszyny).

Źródło informacji:
http://www.gminazary.pl/index.php?id=85&lng=pl