Kolesin

Opis


Wieś (sołectwo) - ludność liczy prawie 300 mieszkańców, powierzchnia blisko 585 ha. Kolesin swoją historią sięga początków XIX stulecia, kiedy to Niemiecka Komisja Kolonizacyjna rozparcelowała majątek Emila Rudeliusa z Nowego Kramska. Widniała wtedy pod nazwą Kesseldorf. Po zakończeniu II wojny światowej zmieniła ją na używaną obecnie. Współcześnie jej ludność tworzą polscy repatrianci oraz przede wszystkim młodsze pokolenia ich rodzin.
 
Warto zobaczyć:
- Pałac klasycystyczny z początku wieku XIX, z mansardowym dachem, murowany, zbudowany na planie prostokąta.
- Park krajobrazowy związany z pałacem, z tego samego okresu założenia.

                                                    
Żródła informacji:
www.babimost.pl
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe,
Zielona Góra 1987.