Pólko

Opis

 

Niewielka wieś w Kotlinie Kargowskiej, na wschód od Bojadeł. W sąsiedztwie lasy i cieki wodne, łączące się z przepływającą niedaleko Obrzycą.