Pyrnik

Opis

 

Nieduża wieś położona na południe od Bojadeł.

Warto zobaczyć:

  • Kościół z 1930 roku, nawiązujący w formie do gotyku.
  • Zabudowa folwarczna:
      * dom zarządcy z około 1900 roku;
      * stodoła z końca XIX stulecia;
      * dwie oficyny z pierwszej ćwierci XIX wieku, parterowe, murowane, nakryte dwuspadowymi dachami.
  • Dzwonnica wiejska o szkieletowej konstrukcji wypełnionej cegłą, wieńczy ją drewniana latarnia z przeźroczami, całość nakrywa dach namiotowy kryty gontem. Konstrukcja wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku.
  • Część zabudowy mieszkalnej z początku XIX stulecia i jego drugiej ćwierci.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN,
Zielona Góra 1987.