Sosnówka

Opis

 

Nieduża wieś położona na wschód (z lekkim odchyleniem na północ) od Bojadeł. W okolicy lasy i cieki wodne.