Susłów

Opis

 

Wieś wśród lasów w Kotlinie Kargowskiej, położona na północny wschód od Bojadeł. W pobliżu Susłowa przepływają wody Kanału Bojadelskiego.

Wieś przynależna do majątku Bojadła, powstała zapewne w średniowieczu, na planie rzędówki z folwarkiem. Posiada zabudowę zwartą, z drugiej połowy XIX wieku. Zabudowa zagrodowa zwarta sięga połowy XIX wieku. W większości to jednak zabudowa z 2 połowy XIX wieku i 1 ćwierci XX wieku.

Miejscowość Susłów posiada zwartą zabudowę zagrodową i jest położona na płaskim terenie, otoczona ze wszystkich stron lasami. Zagrody usytuowane w większości przy wspólnej linii rozgraniczeń i zbliżonej linii zabudowy. Zagrody na planie litery „L” i podkowy. Bryły budynków zamknięte, w większości dachem dwuspadowym, krytym ceramiczną dachówka karpiówką. Elewacje wieloosiowe, tynkowane, rzadziej ceglane. Otwory w opaskach taśmowych i profilowanych. Gzymsy taśmowe i profilowane podkreślają niekiedy ściankę kolankową z okienkami a także szczyty. Budynki gospodarcze zamknięte dachem dwuspadowym, krytym ceramiczną dachówka karpiówką. Elewacje tynkowane i ceglane. Pojedyncze budynki gospodarcze o konstrukcji szachulcowej.