Czerwieńsk

Opis

 ratusz w Czerwieńsku

Historia Czerwieńska sięga XIII stulecia i wiąże się zapewne z osadą wzmiankowaną dwa wieki później (1428) zwaną Polskim Nietkowem. W drugiej połowie XV wieku Rothenburgowie, będący właścicielami tej wsi, założyli nową, którą początkowo określano Nowym Nietkowem, ale szybko przyjęto nazwę związaną z włascicielami - Rotenburg. Rzeczywiste początki miasta trzeba kojarzyć ze wzniesionym przez Rothenburgów zamkiem (nie zachował się do dzisiaj) w roku 1550, jako ich siedzibę. Z biegiem czasu w jego okolicach zaczęła powstawać osada służebna skupiająca rzemieślników różnych dziedzin.
Po wojnie trzydziestoletniej liczba ludności wzrosła z powodu napływu sukienników ze Śląska, a dzięki staraniom Krzysztofa von Rothenburga, elektor brandenburski Fryderyk III nadał osadzie w 1690 roku prawa miejskie. Prawdopodobnie wtedy wytyczono, zachowany do dzisiaj, regularny plan miasteczka.
Podstawowym zajęciem ludności, aż do końca XIX wieku było sukiennictwo. W ostatnich latach XVIII stulecia mieszkało w mieście 100 samodzielnych mistrzów tkackich, a 50 lat później utworzono nawet skład wełny. Sytuacja gospodarcza miasta zaczęła zmieniać się wraz z postępem budowy linii kolejowych. Nowy etap w rozwoju wiązać należy z powstaniem węzłą kolejowego.
 W 1816 roku miasto włączono do Śląska i do czasu zjednoczenia państw niemieckich było pod panowaniem pruskim. Lata 1871-1945 były okresem przynależności do Niemiec, a po II wojnie światowej Czerwieńsk znalazł się w granicach Polski. Pierwszymi osadnikami byli kolejarze oraz przesiedleńcy z Wielkopolski i repatrianci z utraconych polskich ziem na wschodzie.
Do 20 listopada 1945 roku Czerwieńsk zachował prawa miejskie, które po utracie, odzyskał dopiero w roku 1969. Miasto zyskało dużo dzięki inwestycjom lat 70-tych, kiedy rozbudowywano węzeł kolejowy i powstawało zaplecze techniczne magistrali "Śląsk - Porty", tzw. "Odrzanki".
 
Warto zobaczyć:

 • Kościół parafialny wybudowany w latach 1882-1886 w neogotykim stylu, murowany z cegły. Prawdopodobnie stoi w miejscu starszego o konstrukcji szachulcowej albo drewnianej.
 • Część zabudowy mieszkalnej centrum miasteczka. Domy pochodzą z pierwszej połowy XIX stulecia. Murowane, parterowe o dwuspadowych dachach.
 • Ratusz wybudowany pod koniec wieku XIX w stylu neobarokowym. Piętrowy, z małym wewnętrznym dziedzińcem i zewnętrznym balkonem. Uzupełnieniem budowli jest wieżyczka z latarnią i zegarem.
 • Stajnia i obora, wybudowane w XVIII-XIX wieku, murowane, klasycystyczne.
 • Chlewnia, parterowa, murowana, z pierwszej połowy XIX wieku.

Imprezy cykliczne:

 • Familijny Rajd Rowerowy – maj
 • Turniej piłkarski o puchar Burmistrza – lipiec
 • Turniej piłkarski o puchar Winnickiego – wrzesień
 • Turniej sportowy o puchar "Dni Czerwieńska"- październik
 • Mistrzostwa Polski w rock and rollu  akrobatycznym – październik
 • Turniej tenisa stołowego – listopad


                                      
 Źródła informacji:
S.Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe,
Zielona Góra 1987.
www.czerwiensk.pl