Laski

Opis


Wieś licząca blisko 540 mieszkańców. Położona nad Odrą wśród wzgórz, co nadaje jej "pejzażowy" urok. Przy dawnej oranżerii w parku występuje wiele rzadkich gatunków krzewów i drzew.

Warto zobaczyć:

- Dwór klasycystyczny usytuowany na zachodnim krańcu wsi. Zbudowany w XIX wieku, najprawdopodobniej w miejscu starszego. W latach 70-tych tego samego stulecia został przbudowany w oranżerię. Całość murowana, część środkowa jest trzykondygnacyjna z kolistą salą nakrytą stożkowym dachem.
- Park, którego początki sięgają już przełomu XVII i XVIII wieku (dawny ogród ozdobny). Po powiększeniu około 1870 roku urządzono stawek z wysepką, wprowadzono drzewa aklimatyzowane: daglezje, lipę amerykańską, klon srebrzysty, tulipanowce i cypryśnik błotny. Całość zdobi polana i aleje lipowe. Łącznie w parku o powierzchni 7 ha występuje 47 gatunków krzewów i drzew.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1987.
www.czerwiensk.pl