Leśniów Mały

Opis

Wieś licząca blisko 220 mieszkańców, położona w środku lasów pełnych grzybów. Pobliskie tereny przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne.


Warto zobaczyć:

- Kapliczkę przebudowaną w roku 1948 z dawnego pomnika żołnierzy SS.


Źródło informacji:
www.czerwiensk.pl
http://kuria.zg.pl