Leśniów Wielki

Opis

 

  Kościół parafialny Wieś licząca blisko 540 mieszkańców, położona w połowie drogi między Zieloną Górą a Krosnem Odrzańskim. Otoczona gęstymi lasami, które jesienią penetrują liczne rzesze grzybiarzy. W pobliskim Drzonowie znajduje się Lubuskie Muzeum Wojskowe.

Warto zobaczyć:

- Kościół parafialny wzmiankowany już w roku 1399, murowany z kamienia i cegły, przebudowany w wieku XVII, kiedy do prezbiterium dobudowano zakrystię i kaplicę, z dostawionym w roku 1714 baniastym hełmem wieży. W gotycką architekturę świątyni wkomponowano elementy neoromańskie w XIX stuleciu. Obecnie zauważalna przewaga stylu gotyckiego i barokowego. Bogate wnętrze i wyposażenie. Na uwagę zasługuje tryptyk późnogotycki Mistrza z Gościeszowic (1516), późnobarokowa ambona i ołtarz, rzeźbione renesansowe nagrobki z XVI i XVII stulecia.
- Wiatrak typu koźlak, drewniany, oszalowany, o konstrukcji słupowej, zbudowany na początku XIX wieku.
- Parterowy, murowany dom o klasycystycznych cechach, z początku XIX wieku.
- Kaplica grobowa w pobliżu kościoła, murowana, późnobarokowa z 1714 roku, nakryta namiotowym dachem o falistym wykroju.


Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1987.
www.czerwiensk.pl