Dąbrówka

Opis

Niewielka miejscowość w gminie Kargowa, zamieszkiwana przez około 120 osób. Na terenie wsi funkcjonuje Przedsiębiorstwo Rolne. Gospodarstwo obecnie posiada i dzierżawi prawie 800 ha ziem, z czego prawie 76% stanowią grunty orne, a około 22% łąki i pastwiska. Głównym kierunkiem produkcji firmy jest produkcja roślinna. Drugim produkcja żywca drobiowego. Trzecim nowym kierunkiem i niezwykle interesującym jest hodowla jelenia fermowego. Rekreacyjnym elementem gospodarstwa jest stajnia z kilkoma końmi oraz staw rybny.