Kargowa

Opis

Kargowa stolica gminy miejsko – wiejskiej, leżąca nad Obrzycą. Miasto Kargowa zlokalizowane jest przy drodze krajowej E-32 w odległości 40 km od Zielonej Góry, 120 km od granicy niemieckiej. Obecnie miasto liczy około 3660 mieszkańców.

Historia
Na historię Kargowej składają się historie pojedynczych ludzi, ich rodzin i całych pokoleń, historie protestantów, katolików i żydów, historie Polaków i Niemców.
Historia tych ziem sięga epoki kamiennej, okresu z przed 12 tys. lat. Potwierdzają to prace archeologiczne i badania wykonane przez prof. Michała Kobusiewicza z UAM w Poznaniu.
Pierwsze wzmianki o Kargowej pochodzą z 1360 r., kiedy właścicielem był Dzierżykraj – jak podaje Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. Od XV wieku akta procesowe notują w Kargowej ród Kotwiczów – wieś miała kilku właścicieli, którzy władali Karge Górną i Dolną.
Burzliwy rozwój miasta nastąpił w drugiej połowie XVIII w., szczególnie sukiennictwa i browarnictwa. Powstał wtedy cech sukienników.
W 1732 roku król August II Mocny nakazuje w Karge zbudować pałac. Na mocy dekretu spisanego z Karolem, synem Christopha król otrzymuje prawo dożywotniego dysponowania Pałacem i przylegającymi ogrodami. Rusza budowa, jednak śmierć króla w lutym 1733 r. – powoduje przerwanie budowy.
W latach 1801-1805 trwa budowa kościoła ewangelickiego a dzięki darowiźnie cesarza Fryderyka Wielkiego III w 1832 r. – dobudowaniem wieży – inwestycję zakończono. W 1843 r. żydzi zbudowali synagogę. Gmina żydowska liczyła ponad 200 osób, chociaż przed rokiem 1800 liczba ta dochodziła do 400.
Wiek XVIII – jest wiekiem wiatraków. Było ich w Unruhstadt i Karge wg legendy 39. Ilekroć wybudowano 40-ty – jeden z wiatraków płonął.
Wiek XIX był wiekiem pary. Młyny parowe wypierają wiatraki. Także para napędza kołowrotki – powstaje manufaktura sukiennicza. Technika ułatwia życie mieszkańcom. W 1878 r. zostaje wybudowana linia telegraficzna.
Na początku XX wieku w 1905 r. zostaje oddana do użytku kolej żelazna ze stacją kolejową, a także gazownia w mieście. Karl Lichtenstein – żyd – otwiera fabrykę czekolady w Kargowej zatrudnia 400 robotników.
Dalsze wydarzenia są analogiczne do losów Polaków z innych miast. Mieszkańcy Kargowej walczą podczas I i II wojny światowej, przeżywają trudny okres PRL.
Po 35 latach PRL-u nastał sierpień 80, 4 czerwca 1989 r. zakończył się socjalizm. Z dnia na dzień w roku 1989 zaczęła się rodzić prawdziwa demokracja, a skutki przeobrażeń bardzo korzystnie wpłynęły na rozwój miasta i gminy.

Gospodarka
Kargowa położona jest przy głównej trasie komunikacyjnej łączącej Zieloną Górę z Poznaniem. Z uwagi na swoje położenie, dobre połączenie drogowe oraz możliwość korzystania z połączenia kolejowego, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, gaz, woda, energia), wolne tereny i place stanowi atrakcyjne miejsce do inwestowania. Na terenie miasta zlokalizowano filię "Nestle" zakładu produkującego wyroby cukiernicze znane nie tylko w Polsce ale i na świecie. Ważną dla podjęcia działalności gospodarczej jest infrastruktura techniczna. W mieście Kargowa znajduje się ona na stosunkowo wysokim poziomie, co zapewnia dostęp nowo tworzonych podmiotów gospodarczych do jej urządzeń. Zwodociągowane jest całe miasto. Skanalizowane jest 60% miasta Kargowa. Ścieki odpływają do nowoczesnej, ekologicznej oczyszczalni ścieków. W obrębie miasta działa gminne wysypisko śmieci. We współpracy z sąsiednimi gminami zostaną podjęte działania związane z utylizacją odpadów stałych. Konieczne staje się podjęcie działań zmierzających do budowy obwodnicy Kargowej, która odciąży drogi miejskie.

Kultura
Szerzeniem kultury i organizowaniem wszelkiego rodzaju imprez zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Znaczną część środków z sfery kultury przeznacza się na utrzymanie księgozbioru bibliotecznego i usprawnianie miejskiej biblioteki imienia Eugeniusza Paukszty w Kargowej, która otrzymała stanowisko komputerowe. Część środków z sfery kultury przeznacza się na utrzymanie miejscowego kina, które dzięki temu działa w Kargowej nieprzerwanie od wielu lat. Od kilku lat w ramach "Dni Kargowej" organizowane są seminaria poświęcone Unii Europejskiej, a na placu przed ratuszem dzięki współpracy z Unią Gospodarczą prezentowane są podmioty gospodarcze.

Zabytki
Ratusz - swój obecny kształt zawdzięcza rozbudowie w 1856 roku i późniejszym przeróbkom. Wmurowana we frontowej ścianie tablica upamiętnia wydarzenie, dzięki któremu Kargowa przeszła do historii jako jedyne miasteczko zachodniej Rzeczypospolitej, w którym garnizon dowodzony przez kapitana Więckowskiego stawił zbrojny opór prusakom przeciwstawiając się postanowieniom II rozbioru Polski. Oddana do użytku 1986 roku szkoła podstawowa nosi imię bohaterskiego Polaka.
W mieście są dwa kościoły: kościół poewangelicki, obecnie pomocniczy, św. Maksymiliana Kolbe, wzniesiony w latach 1801-1805 w miejscu starej budowli. Prosty w założeniu i bryle posiada stylowe cechy późnego klasycyzmu. Kościół parafialny św. Wojciecha wybudowany w 1892 roku. Przebudowany w 1932 roku nawiązuje do stylu romańskiego i gotyku. Warto również wspomnieć, że przed rokiem 1882 w Kargowej przy ulicy Dworcowej 17 wybudowano Synagogę. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. W latach osiemdziesiątych ówczesne władze miasta wyraziły zgodę, na przebudowę synagogi na mieszkania. Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie litery T. Część frontowa była wyższa od korpusu głównego budynku.

Pałac w Wojnowie
Pałac w Wojnowie wzniesiono w 1910 roku na miejscu starego w formie neobarokowej. Swoje najmłodsze lata spędził tam książę holenderski Bernard zur Lippe-Biesterfeld.

więcej>>>

Turystyka
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą penetrować okolice Kargowej, korzystając z niezbyt uciążliwych, bezpiecznych dróg leśnych. Wyznaczone są trzy trasy wycieczek rowerowych.
Pierwsza z nich to ścieżka Kargowa – Linie – Babimost o długości około 38 km (w tym 12 km stanowi ścieżka rowerowa), na jej przejazd musimy zarezerwować około 2,5 godziny (bez miejsc postoju). Jej stopień trudności – średni. Poszczególne miejscowości, które możemy podziwiać to Kargowa – Linie – Leśniki – Babimost – Nowe Kramsko – Kolesin – Stare Kramsko – Chwalim – Kargowa. Druga to ścieżka średnio – trudna o długości około 15 km. Jej przebieg to Kargowa – Kopanica – Mała Wieś – Wąchobna – Linie – Kargowa.
Trzecia z wycieczek, najtrudniejsza ze względu na liczne podjazdy, piaszczyste nawierzchnie, przebiega przez Kargowa – Linie – Leśniki – Babimost – Kuligowo – Wojnowo – Linie – Kargowa. Na jej przejazd zarezerwować musimy około 2,5 godziny.