Bogaczów

Opis

Bogaczów - wieś powstała na przełomie XII/XIII wieku, należała m. in. do rodziny

Zdjęcie nadesłane przez internaute

von Niesenmeuschel, księcia żagańskiego, rodów von Haugwitz, von Wulfen, von Nostitz oraz rodziny von Strachwitz zarządzającej Bogaczowem do 1945 roku. Najciekawsze zabytki tej malowniczej wsi, to:

Kościół św. Wawrzyńca z początku XIV wieku otoczony kamiennym murem, stanowi przykład połączenia elementów sztuki gotyku i baroku, warto rzucić okiem na nagrobki kamienne usytuowane w świątyni i na zewnątrz. Wewnątrz szereg obrazów barokowych. Na ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, przywieziony przez repatriantów z Kresów Wschodnich z miejscowość Koropiec. Obraz był w swej historii "porwany" przez Turków, a następnie wykupiony przez króla Wiśniowieckiego za tyle srebra ile sam ważył.  

Pałac z XVI wieku - dwukrotnie przebudowywany, w kształcie litery U, z dodanym skrzydłem do elewacji frontowej, znajdujący się na terenie dawnego folwarku. Podmurówka wskazuje na wcześniejszy okres powstania budynku. Po II wojnie pałac należał kolejno do Leśnictwa, PGR i Technikum Rolniczego. Następnie był siedzibą państwowego domu dziecka. Ze względu na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu w 1984 roku dom dziecka przeniesiono. Po roku 1989 pałac został sprzedany osobom prywatnym.

Park pałacowy z końca XIX wieku ze stawem - o powierzchni 7 hektarów, można
w nim obejrzeć 200 letnie platany, daglezje, cisy, dęby.

Dwór z XVI wieku - znajdujący się na drugim krańcu wsi, renesansowy, murowany dwór, powstały na obszarze dawnego folwarku dolnego.

Przez wieś Bogaczów przebiega turystyczny czarny szlak, Góra Wilkanowska Podgórzyce (Od Bobru do Odry).

Źródło: www.szlaki.pttk.pl
Zdj. Galeria internauta "rojno"