Sulechów

Opis

Początki miasta sięgają czasów pierwszych Piastów. Sulechów wchodził w skład państwa Mieszka I. W XII wieku przeszedł pod władanie Księstwa Głogowskiego. Pod koniec XV wieku stał się częścią Marchii Brandenburskiej. W XVI wieku i XVII wieku miasto przeżywa rozkwit, dzięki rozwojowi handlu, rzemiosła i tkactwa. Sukna z Sulechowa sprzedawano w Wielkopolsce i na Śląsku. Król Prus Fryderyk Wilhelm I założył koszary wojskowe. W 1723 r. założono dom dla sierot, a w 1766 r. powstało Królewskie Pedagogium. XIX wiek to dynamiczny rozwój Sulechowa. Najbardziej szczęśliwy okres w dziejach miasta to początek wieku XX, który nazwano złotym. W tym okresie wykonano prace wodociągowo-kanalizacyjne, wprowadzono brukową nawierzchnię, powstało wiele budynków, rozpoczął się proces uprzemysłowienia. Po II wojnie światowej Sulechów wraz Ziemiami Zachodnimi powraca w granice Polski, staje się siedzibą powiatu, a od 1975 r. jest gminą.

HISTORIA
Historia ziemi sulechowskiej sięga IV wieku n.e., natomiast początki samego Sulechowa czasów panowania pierwszych Piastów
 
więcej»»

ZABYTKI
Na terenie miasta znajduje się szereg ciekawych architektonicznie obiektów budowlanych. Należą do nich m.in. klasycystyczne kamienice przy obecnej ulicy Sikorskiego oraz budynki o charakterze willowym z elementami eklektycznymi i secesyjnymi
      więcej»»

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
Sulechowska Fara była niegdyś katolickim kościołem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o historii kościoła i nie tylko kliknij tutaj  więcej »»