Gmina Świdnica

Statut:
Powiat: powiat zielonogórski
Województwo: gmina Świdnica
-
-
-
-
Opis

Położenie:
Gmina Świdnica położona jest w zachodniej części powiatu zielonogórskiego
Na 160, 8 km2 mieszka ponad 5 000 osób. Niemal cały jej obszar  pokrywają malownicze wzniesienia Wału Zielonogórskiego. Na ich łagodnych stokach rozrzucone są wioski Ziemi Świdnickiej.

Renesansowy dwór Kietliczów w Świdnicy. Obecnie siedziba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

Renesansowy dwór Kietliczów w Świdnicy. Obecnie siedziba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

Od północnych skłonów wzgórz rozpościera się rozległa równina, sięgająca aż do doliny Odry. Południowy skraj gminy to obszar wilgotnych łąk i mokradeł.
Cały rejon, ciągnący się wzdłuż rzeki Śląska Ochla, jest objęty ochroną krajobrazową. Kilkaset hektarów wydartych przyrodzie  łąk, leżących między rzeczkami Śląska i Czarna Ochla, aż prosi się o zalanie wodą.

Gmina Świdnica oraz gmina wiejska i miasto Zielona Góra zbudowały ścieżki rowerowe, które połączyły trzy gminy. Można przejechać rowerem około 7 km. Budowa ścieżek rowerowych była współfinansowana z funduszu PHARE.

W gminie znajduje się jedenaście wsi, wśród których największa jest Świdnica. Tutaj mieści się urząd wójta i siedziba organów samorządowych gminy. Wsie otoczone są lasami, sadami owocowymi i polami uprawnymi. Stosunkowo niedawno żywa była tu jeszcze tradycja uprawy winorośli.

Gmina należy do Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr.

Historia:
Najstarsze ślady ludzkiego osadnictwa na Ziemi Świdnickiej sięgają okresu mezolitu.

Świdnica. XIV-wieczny kościół św. Marcina, zbudowany z kamienia polnego

Ziemia Świdnicka weszła w skład państwa polskiego, utworzonego przez księcia Mieszka I. W ciągu pierwszych stuleci rządów Piastów należała do księstwa śląskiego, następnie księstwa głogowskiego.
Wsie Ziemi Świdnickiej mają bardzo stary rodowód, sięgający początków XIV wieku. Najbogatszą historię ma Świdnica. Jej pierwotna nazwa jest polska i pochodzi od słowa świetny czyli jasny.
Z okresem największej potęgi tego rycerskiego rodu Kietliczów związana jest epoka rozkwitu Świdnicy. W 1514 roku Baltazar II Kietlicz uzyskał dla swoich dóbr nawet prawa miejskie, które Świdnica zdołała utrzymać zaledwie przez 5 lat. Ziemia Świdnicka podzieliła los księstw śląskich, które na ponad cztery wieki stały się lennem królów czeskich. Od połowy XVI wieku Śląsk przeszedł pod panowanie dynastii Habsburgów, a w roku 1740 został zagarnięty przez Prusy. Po 1945 r. Ziemia Lubuska znalazła się w granicach Polski.


 

Lubuskie Muzeum Wojskowe
w Drzonowie

Muzeum jest drugim co do wielkieści i znaczenia zbiorem militariów w Polsce. Mieści się w klasycznym pałacu w Drzonowie. Od początku kieruje nim dr Włodzimierz Kwaśniewicz, znawca broni i barwy, miłośnik szabli polskiej
więcej »»

 

ZOBACZ WYKAZ IMPREZ W GMINIE ŚWIDNICA W 2014 r.

Gospodarka:

Gmina wspiera lokalny rozwój gospodarczy poprzez:

  • ulgi w podatku od nieruchomości,
  • promocję lokalnej gospodarki, jej wyrobów i usług,
  • rozwój infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej (dostawa wody, odbiór ścieków, itp.)
  • tworzenie przyjaznej atmosfery wobec istniejących i nowo powstających podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo prawne i ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, m. in. przekazywanie informacji dotyczących środków Unii Europejskiej,
  • usprawnianie procedur formalnych towarzyszących uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • współpracę z organami kontrolnymi i skarbowymi w celu wypracowania właściwych relacji przedsiębiorca – urzędy.

 

Źródło:Publikacje Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Świdnica