Świdnica

Opis

Siedziba gminy, stara osada słowiańska. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1305 r., w latach 1514-19 posiadała prawa miejskie.
W XIX wieku eksploatowano tu węgiel brunatny. W dawnym dworze serbołużyckiej rodziny Kietliczów z XVI w. ma swoją siedzibę
Lubuskie Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Za pałacem znajduje się przepiękny park z XVIII wieku. Muzeum otwarto w 1979 r. Zgromadzono w nim liczne przedmioty potwierdzające osadnictwo słowiańskie na ziemiach nadodrzańskich m.in. narzędzia do polowania, pracy, monety, ceramikę itp.

kościół parafialny: z XIV wieku, przebudowany później w XVI i XIX w. W środku znajduje się ołtarz barokowy z XVIII w. a także kamienne nagrobki z XVI – XVIII w., obok znajduje się kamienny mur obronny z XV – XVI w.

kościół poewangelicki: z końca XVIII wieku zbudowany w stylu barokowym z dobudowaną XIX w. wieżą.

         

Kościół ewangelicki z XVIII w. 

Kościół z XIV w.