Pałac W Ogardach

Opis

 

Zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Ogardów,
w sąsiedztwie założenia folwarcznego z wcześniejszym parterowym dworem właścicieli majątku.

Budowla połączona jest, w sensie kompozycyjnym, z założeniem parku krajobrazowego, znajdującego się po stronie południowo-wschodniej. Obiekt usytuowany jest po północnej stronie drogi wiejskiej, prowadzącej do Ogardzkiego Młyna.

Przed elewacją frontową pałacu rośnie szpaler lip, od elewacji tylnej znajduje się taras założony na skarpie, zabezpieczonej masywnym murem oporowym. W pałacu zlokalizowano mieszkania komunalne. Budowla została założona na planie wydłużonego prostokąta, usytuowanego na osi wschód-zachód, z pseudoryzalitami w osiach elewacji podłużnych. Jest to budynek murowany z cegły ceramicznej, o tynkowanych elewacjach. Budynek został częściowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje z poddaszem, nakryty dachem czteropołaciowym. Elewacje podłużne są trzynastoosiowe, z reprezentacyjnymi wejściami w pseudoryzalitach, elewacje boczne jako dwu- i trzyosiowe. Elewacje opięte są w narożnikach budynku oraz w narożnikach ryzalitów kompozytowymi pilastrami w porządku kolosalnym, dźwigającymi belkowanie. Poziomymi elementami artykulacji jest gzyms cokołowy, podokienny oraz w górnej partii pseudobelkowanie
z prostokątnymi płycinami o motywie kwiatowym i gzymsem koronującym
z kroksztynami. Pseudoryzalit w elewacji frontowej - południowej, zwieńczony jest herbem von Blankensee. Z kolei pseudoryzalit w elewacji tylnej - północnej, zwieńczony został trójkątnym naczółkiem zwieńczonym akroterionem, w polu którego umieszczono dekorację roślinną oraz herb rodowy von Blankensee. Pierwotnie elewacje pałacu były zdobione boniowaniem, zamknięte balustradą tralkową oraz zwieńczone w narożnikach akroterionami. Pierwotny układ wnętrz pałacu został niemal zupełnie zatarty. Stolarka okienna i drzwiowa jest w całości wtórna.

W pomieszczeniach pałacu z oryginalnego wystroju i wyposażenia zachowała się jedynie trzybiegowa klatka schodowa z balustradą oraz fragmentem boazerii.
W budynku zachowane zostały również podłogi deskowe oraz parkiet.

 

Źródło informacji oraz zdjęcie: www.strzelce.pl