Zespół Pałacowo-parkowy W Drezdenku

Opis

Znajduje się przy placu Wolności w Drezdenku. Obecnie ten barokowy pałac, wybudowany w 1766 r., jest siedzibą Gimnazjum nr 1. Cały gimnazjalny kompleks położony jest w obrębie Twierdzy, wybudowanej przez Brandenburczyków na przełomie XVI i XVII w. Pozostały po nim m. in. części fosy, resztki bastionów, fundamenty kościoła garnizonowego, koszar i zbrojowni.

W latach 60. XVIII wieku część dawnego terenu twierdzy przeszła w ręce poznańskiego kupca Johanna Georga Treppmachera. 
W Drezdenku pojawił się on na zaproszenie F. B. Brenckenhoffa – radcy dworu Fryderyka II, koordynatora wielkiej akcji osuszania błot noteckich. Skorzystał wówczas z jego propozycji i założył tu firmę handlową.
 

Z nadania Fryderyka II, Treppmacher otrzymał godność radcy handlowego i część zrujnowanych zabudowań twierdzy wraz ze sporym kawałkiem  łąki. W roku 1766, na fundamencie rozebranej wcześniejszej budowli, wystawił okazały późnobarokowy pałac. Działalność kupca Treppmachera przypada na jeden z najlepszych okresów w dziejach Drezdenka. W tym czasie, dzięki znaczącym ułatwieniom w zakresie ceł i podatków, kupcy i rzemieślnicy drezdeneccy bogacili się w skali przedtem nieznanej. Kupiec Treppmacher zmarł bezpotomnie, jego ogromny majątek przeszedł w ręce dalszych krewnych, a  w późniejszych latach został zlicytowany.

Od czasów pierwszego właściciela budynek pałacu był wielokrotnie przebudowywany. W XIX wieku zmieniono w znaczący sposób układ pomieszczeń i wystrój wnętrza. Wiele z zachowanych elementów  wystroju zniszczono  w okresie powojennym, podczas przerabiania pałacu na mieszkania, a także później, podczas przerabiania mieszkań na klasy szkolne. Obecnie budynek - siedziba Gimnazjum nr 1, od kilku lat, etapami, poddawany jest remontom, dzięki którym, zapewne wkrótce, odzyska należny sobie blask. 
 
Bryła budynku pozostała niezmieniona. W jego wnętrzu zachowały się kominki i sztukaterie. W sieni znajduje się dobrze zachowana ceramiczna posadzka, tablica inskrypcyjna dotycząca budowy pałacu i oryginalne, dobrze zachowane zabiegowe schody zdobione snycerką.

 

Źródło informacji: www.drezdenko.pl