Kościół P.w. Podwyższenia Krzyża W Lubiechni Małej

Opis

 

Lubiechnia Mała położona jest w odległości 7 km od Rzepina. Położony tam niewielki kościółek został wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku (zgodnie z wyryrtą na nadprożu wejścia do kruchty, usytuowanej przy południowej elewacji inskrypcją, zbudowany został w 1669 roku), natomiast drewnianą wieżę zbudowano w 1818 roku. Kościół był remontowany w XIX i na początku XX wieku. Pomimo pewnych przekształceń, przetrwał on do chwili obecnej w formie, jaką nadano mu
w czasie budowy. Jest jednym z nielicznych na tym terenie, sakralnych obiektów ryglowych i to o tak dawnej metryce.

Pierwszy kościół w Lubiechni był świątynią katolicką podległą biskupstwu lubuskiemu. W okresie reformacji, po połowie XVI wieku przystosowany został dla potrzeb protestantów, którzy w 1669 r. wznieśli zachowaną do dziś budowlę. Po 1945 roku świątynia ta przejęta została przez kościół katolicki. W 1947 roku została poświęcona jako kościół filialny podległy parafii w Rzepinie.

Licząca przeszło 300 lat substancja budowlana kościoła, przy którym w ostatnim pięćdziesięcioleciu nie prowadzono żadnych prac remontowych, jest niestety mocno nadwyrężona. Dla dalszego utrzymania zabytkowego kościółka, który jest najstarszym obiektem we wsi, niezbędne jest wykonanie szerokiego zakresu prac remontowych.

 

Źródło informacji i zdjęcie: www.rzepin.pl, Opracowania na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Rzepinie - Kazimiera Kalita Skwirzyńska Szczecin, 1996 r.