Późnogotycki Kościół W Czetowicach

Opis

 

W oddalonej od Krosna Odrzańskiego o 8 km, wsi Czetowice, znajduje się piękny PÓŹNOGOTYCKI KOŚCIÓŁ Z XV WIEKU, przebudowany w XVI wieku w stylu renesansowym. Budynek pochodzi z XVI wieku. Jego budowa osadzona jest na osi po zachodniej stronie. Budowę kolistej wieży rozpoczęto według planu zawartego w księdze rachunkowej kościoła w 1654 r. Wieża najpierw pokryta była gontem, później cynową kopułą, zakończona latarnią z chorągwią wietrzną z napisem. Wzniesiono ją pod patronatem braci głogowskich w 1726 r.
 
Budowa zakrystii po środku wschodniej strony rozpoczęła się w 1859 r. i została ufundowana dzięki zapisowi testamentowemu starosty głogowskiego, zmarłego 30 czerwca 1783 r., w wysokości 30 talarów. Na uwagę zasługuje bogata kolekcja epitafiów z lat 1560 - 1590 o frontalnym wyobrażeniu zmarłych, a także wmurowany
w boczną ścianę ołtarz z piaskowca w układzie gotyckiego tryptyku.
 
W północnym skrzydle kościoła zachowało się niewiele napisów, stanowiących informacje o właścicielach Czetowic. Napisy te zostały odświeżone w obecnych czasach. Od 1580 r. – w następstwie śmierci Abrahama von Grünberg, aż do 5 czerwca 1667 r., do dnia pogrzebu młodszego syna Abrahama von Grünberg, zwanego Hans Georg.
 
Większa część wewnętrznego wyposażenia, włącznie z galerią organową, pochodzi z XVI wieku. Najczęściej na ten czas wymienia się powstanie tylnej ściany ołtarza
z piaskowca, wybudowanego w późniejszym czasie. Najpierw bowiem wybudowano ambonę z drewna, która ma wyraźne cechy trochę młodszego okresu.

W miejscu dzisiejszych wejść na ambonę stała późnogotycka płaskorzeźba
z piaskowca, oprawiona w ramy przedstawiająca triumfującego Chrystusa. Jest teraz zamurowana w niszy w części południowego wejścia. Po obu stronach ambony rozpoznaje się sceny modlitewne i sceny zmartwychwstania, po stronie prawej - wniebowstąpienie i zmartwychwstanie ducha świętego.
 
Całkowicie renesansową formę ma postać ukrzyżowana, otoczona postaciami aniołów i dwiema postaciami Marii. Obok stóp znajdują się herby oparte o dwa kwadraty - rodzinne odznaki z Bergu i Grünbergu. Cynowy anioł z miednicą
w kształcie muszli wywodzi się z pierwszego 30-lecia XVIII wieku. Niestety, pomalowany w 1850 r., przez kilka lat doprowadzany był do stanu pierwotnego.
 
Organy, jak mówi napis na futerale, zostały wykonane w 1862 r. przez I.G. Schulza w Krośnie.

 

Źródło informacji i zdjęcie: www.krosnoodrzanskie.pl