Dwór Opatów Żagańskich W Jabłonowie

Opis

 

Na zdj. Dwór opatów w Jabłonowie

Konwent żagański miał wieś Jabłonów w swoim posiadaniu do czasu kasacji zakonu w 1810 roku.

Dwór barokowy został zbudowany w końcu XVII wieku, remontowano go w 1752 roku, a rozbudowano, w części zachodniej, w drugiej połowie XIX wieku. 

Dwór zbudowany został na planie prostokąta z aneksem od zachodu. Jest to budowla mu­rowana, tynkowana, częściowo podpiwniczona, zamknięta dachem mansardowym, kry­tym dachówką ceramiczną karpiówką. Elewacja frontowa, południowa jest ośmioosio­wa, z czego trzy osie zachodnie przypadają na część rozbudowaną w 2. poł. XVIII wieku. 
Z pozostałych pięciu osi, trzy środkowe są lekko zryzalitowane i podkreślone w partii da­chu trójkątnym naczółkiem. Naroża całej fasady oraz pozornego ryzalitu urozmaicają wy­rabiane w tynku pasy boniowań. Trzecią oś, od strony zachodniej, zajmuje w przyziemiu wejście do wnętrza, poprzedzone wyżej balkonem. Pierwotne, główne wejście, mieściło się w osi środkowej partii, zwieńczonej tympanonem. Obecnie, także jest ono czytelne, choć nie pełni swojej dawnej funkcji.

Jest to otwór zamknięty półkoliście, obwiedziony gładką opaską. Nad wejściem widoczny jest rokokowy kartusz z herbem opackim i datą „1752”. Z zachowa­nej fragmentarycznie stolarki drzwiowej można przypuszczać, że była ona dwuskrzydłowa, ra­mowo-płycinowa, z półkolistym nadświetlem, podzielonym wachlarzowo ułożonymi szpro­sami. Podziały horyzontalne dworu wyznaczają cokół, gzyms między kondygnacyjny oraz szeroki pas gzymsu wieńczącego. Obecnie wejście do dworu znajduje się od strony podwó­rza, w trzeciej osi zachodniej przyziemia. Przy drodze przed fasadą dworu ustawiona jest kolumna z kamienną rzeźbą Piety z 1694 roku.

Obecnie dwór stanowi własność prywatną.

Oficyna, położona blisko dworu, mieściła niegdyś kuchnię, używaną w czasie wizyt opata. Murowana z kamienia, parterowa, założona na rzucie prostokąta (18,5 m x 9,5 m), nakryta czterospadowym dachem mansardowym.

Park, położony na południe i zachód od dworu, sądząc z wieku drzew, mógł powstać w końcu XVIII wieku. Obecnie jest on silnie zdewastowany.

Więcej zdjęć Jabłonowa znajdziesz tutaj.

 

Źródło informacji: www.brzeznica.com.pl; http://www.lwkz.pl/monument/show/id/446/letter/J

Zdjęcia: www.brzeznica.com.pl