Tereny Podworskie W Rudnej

Opis

 

We wsi Rudna (gmina Krzeszyce) zachował się w dobrym stanie park dworski wraz
z budynkami. Tereny podworskie znajdują się
w północno-zachodniej części wsi i wraz
z dziedzińcem oraz parkiem, tworzą one wspólny układ przestrzenny, przylegający od południowej strony do niewielkiego jeziora.

W skład zabudowań dworskich wchodzą: przebudowany budynek dworski, chlew, stodoła, kuźnia i obora.

Na dziedziniec wjeżdża się wprost  z głównej drogi wiejskiej. Przez park biegnie wyschnięty rów, dawniej doprowadzający wodę do stawu parkowego. Niestety, sam staw jest też wyschnięty, ale nad stawem i rowem rosną olsze i wierzby, dzięki którym jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dawną wspaniałość całego kompleksu.

Kompozycję parku tworzą: polana położona w centralnej części parku, otwarta na północ w kierunku dziedzińca i na południe w kierunku jeziora. W zachodniej części, między polną drogą a wyschniętym stawem, rośnie zwarta grupa dębów. Na skraju grupy drzew, rosnącej od strony dziedzińca, znajduje się dawna kuźnia. W parku został zachowany pierwotny układ ścieżek i drzew. Na terenie parku znajdują się dwa pomniki przyrody, są to dęby szypułkowe o obwodach pnia – 450 i 500 cm.

Architektonicznym dopełnieniem kompozycji parku jest kościół z XVII wieku, położony na północnym krańcu jeziora, o konstrukcji ryglowej, z XIX-wieczną, murowaną wieżą. Budynek sakralny jest zbudowany w formie prostokątnej bryły
z dwuspadowym dachem, ściętym od wschodu, osadzonej na kamiennym cokole. Dawny ołtarz, ozdobiony herbami Waldowów, został na początku XIX wieku zastąpiony amboną.

 

Źródło informacji oraz zdjęcie: www.krzeszyce.pl