Wieża Ciśnień W Kożuchowie

Opis

 

Wieża o wysokości 38,90 m została zbudowana w 1908 roku. Usytuowana jest w najwyższym punkcie Kożuchowa, 111,80 m n.p.m., przy ul. Szprotawskiej, w otoczeniu zabudowy miejskiej i zieleni.

Wieża architekturą odwołuje się do gotyku i secesji. Od stacji pomp dzieli ją odległość kilkuset metrów, sąsiaduje natomiast z ciągiem starych fortyfikacji miejskich. To ostatnie sprawiło, że nadano jej formę imitującą wieżę zamkową. Taki kształt wieży był też efektem ówczesnego dążenia do nadania architekturze form narodowych,
a budowla zyskała romantyczną oprawę.

Obiekt zbudowano z cegły klinkierowej. Zwężający się ku górze trzon, wzniesiony na planie koła, podtrzymuje zbiornik typu Intze. Część dolna kształt ściętego stożka. Na trzonie spoczywa część górna, walcowata, kryjąca zbiornik. Na niej wsparta jest konstrukcja dachowa
z więźbą drewnianą, również w kształcie stożka, z pokryciem ceramiczną dachówką. Elewacje klinkierowe urozmaicone są ciosami piaskowca. W tympanonie umieszczono płaskorzeźbę z herbem miasta i wstęgą, na której widnieje data 1908.

Ten zabytek techniki nadal spełnia swoją funkcję, służąc zapewnieniu stabilnego ciśnienia w wodociągu.

 

Źródło informacji: http://www.lwkz.pl/monument/show/id/351 oraz www.kozuchow.pl

Zdjęcie: www.kozuchow.pl