Zamek W Lubsku

Opis

Położony jest w północno – zachodnim rejonie Lubska i obecnie jest użytkowany przez resort zdrowia (znajduje się w nim Dom Pomocy Społecznej). Granicę wschodnią założenia wyznacza ulica Zamkowa, natomiast od zacho­du i północy, odnogi rzeki Lubszy.

Czas powstania zamku, który wzniesiony został na miejscu wcześniejszego grodu rycerskiego, nie jest znany. Brak na ten temat przekazów źródłowych. Pierwsza udokumentowana wiadomość o zamku pochodzi dopiero z roku 1588 i wiąże się z nabyciem go przez rodzinę Kotwiczów, która władała nim i miastem do lat trzydziestych XVIII wieku. Kolejnym właścicielem był możny ród Bredelów. Wiadomym jest także, że zamek przebudowany został w końcu XVI wieku i ponownie około 1737 roku. Nie ulega wątpliwości, że zamek istniał już w średniowieczu. Istnienie gotyckich reliktów ujawnia analiza planu obecnego obiektu.

Zamek założony jest na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą w kierunku wschodnim. Jego mury wzniesiono z kamienia i cegły tworząc bryłę o asymetrycznej kom­pozycji, złożoną z kilku połączonych ze sobą części.

Po II wojnie światowej w zamku urządzono szpital wojsk radzieckich. W latach 1951-1955 mieścił się tutaj dom dziecka. W 1957 roku przeprowadzono remont kapitalny obiektu, a w 1976 roku pomalowano elewację. W latach 90. ubiegłego stulecia zmieniono pokrycie dachowe na blachę miedzianą. Ponadto, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, wykona­no m. in. podjazd dla niepełnosprawnych oraz dźwig windowy.

 

Źródło informacji: www.lubsko.pl; http://www.lwkz.pl/monument/show/id/493