Muzeum Bociana Białego W Kłopocie

Opis

Liga Ochrony Przyrody w Zielonej Górze jest inicjatorem utworzenia Muzeum Bociana Białego w Kłopocie (woj. Lubuskie) w starej szkole w centrum wsi. Będzie tu prowadzona edukacja dzieci i młodzieży dotycząca bociana białego oraz przyrody doliny Odry. Pomagamy bocianom poprzez montowanie podstaw pod gniazda oraz remontując stare gniazda. W ramach Muzeum prowadzone są projekty poświęcone ochronie żerowisk bociana (odtwarzanie dawnych form gospodarowania - wypas bydła w dolinie Odry), bezpośredniej pomocy bocianom (montowanie podstaw) oraz we współpracy z mieszkańcami rozwój agroturystyki przyjaznej bocianom i ludziom. W Muzeum planowane jest uruchomienie wkrótce schroniska i pola namiotowego dla tych wszystkich, którzy chcą spędzić w Kłopocie kilka dni i obserwować bociany oraz przyrodę doliny Odry.

Jak do tego doszło?Bocian biały

W czasie zbierania danych o przyrodzie regionu zielonogórskiego zwróciliśmy uwagę na teren suchego zbiornika retencyjnego u ujścia Nysy do Odry. Przygotowaliśmy dokumentację projektową Krzesińskiego Parku Krajobrazowego (tu znajduje się wieś Kłopot) i doprowadziliśmy do jego powstania w 1998 roku, prowadziliśmy negocjacje z gminami – współpraca z WWF (element “Zielonej Wstęgi WWF”) – współpracujemy ze stroną niemiecką nad powstaniem (parku krajobrazowego „Neuzeller Wiesenaue LSG”) oraz rezerwatu („Oder-Neisse NSG”) po stronie brandenburskiej stykającego się z Krzesińskim PK. 

Bociania wioska

Za wieloletnią pomoc bocianom wieś Kłopot otrzymuje z rąk Prezesa Zarządu Głównego LOP W. Skalnego certyfikat pozwalający na używanie nazwy „Bociania wioska”. Muzeum Bociana Białego w Kłopocie (Kłopot nr 24)

 
Pierwsze bociany przylatują do Kłopotu zwykle w drugiej połowie marca. Najwięcej boćków przylatuje w pierwszej połowie kwietnia. Jako pierwsze, najczęściej, przylatują samce. Od razu po przylocie i zajęciu odpowiedniego dla siebie gniazda, przystępują do jego „remontu” po zimowej przerwie. W tym czasie dużą część czasu i energii poświęcają obronie gniazda przed innymi bocianami, które chętnie wykradają materiał gniazdowy lub nawet próbują przejąć gniazdo od jego pierwszego właściciela. Właśnie w takich momentach można słyszeć klekot zaniepokojenia. Niektóre bocianie gniazda w Kłopocie mają imponujące rozmiary: około 2 metrów wysokości i ponad 1,5 metra średnicy. Masa takich gniazd może przekraczać nawet tonę!
  

Nasi sponsorzy

Inwestycja jest prowadzona dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Cybince, GEF/UN, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak dojechać

Dojechać do Cybinki i tu skręcić na południe. Dalej przez Białków i Mielesznicę.


Z pewnością Bocian biały jeszcze długo będzie gościł w tak przyjaznym miejscu jak wieś Kłopot. Gratulujemy inicjatywy, pomysłu i zaangażowania.

Adres
Kłopot 24
gmina Cybinka
: 068 3912935

UWAGA! POSZUKIWANE BOCIANY BIAŁE Z OBRĄCZKĄ! ZOBACZ